O nama

Nabava i distribucija kemikalija za potrebe bojarske, farmaceutske, kozmetičke, grafičke, prerađivačke i prehrambene industrije

Naši proizvodi

ALKOHOLI, ACETATI, KETONI, KLORIDI, GLIKOL ETERI, GLIKOLI, UGLJIKOVODICI, RAZRJEĐIVAČ, LUŽINA, PEROKSIDI, OSTALO

Gdje smo

SKLADIŠTE Samobor: Ulica Nikole Šubića Zrinskog 4, 10430 Samobor.
Radno vrijeme skladišta:
8-14h pon-pet.
URED Zagreb: Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb.

Vaš upit

Kontaktirajte nas telefonom, e-poštom ili preko našega obrasca

O nama

Tvrtka Chromos-commerce d.o.o. nastala je izdvajanjem istoimene radne jedinice iz Chromos kombinata davne 1990. godine. Od tada nastavljamo raditi predano i požrtvovno na nabavci i distribuciji kemikalija za potrebe bojarske, farmaceutske, kozmetičke, grafičke, prerađivačke i prehrambene industrije. Našim kupcima nudimo kemikalije u bačvama, vrećama, na paletama, PC-balonima, cisternama. Raspolažemo skladištem u Samoboru i uredima u Zagrebu.
Adresa skladišta: Ulica Nikole Šubića Zrinskog 4, 10430 Samobor. Radno vrijeme skladišta je 8-14h pon-pet.
Adresa ureda: Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb. Radno vrijeme: 7:30-15:30, pon-pet.
Za sve upite stojimo na raspolaganju

Naši proizvodi

PROIZVOD 
 CAS NO.
Otapala – ALKOHOLI
ETILNI ALKOHOL 96% 
 64-17-5   
ETILNI ALKOHOL 99 % 
 64-17-5  
IZOPROPILNI ALKOHOL 
 67-63-0  
BENZILNI ALKOHOL 
 100-51-6  
Otapala - ACETATI
BUTIL ACETAT 
 123-86-4  
ETIL ACETAT 
 141-78-6 
BUTIL DIGLIKOL ACETAT 
 112-07-2   
PROPIL ACETAT 
 109-60-4
Otapala - KETONI
ACETON 
 67-64-1
CIKLOHEKSANON 
 108-94-1
METIL ETIL KETON 
 78-93-3
Otapala – KLORIDI
METILEN KLORID 
 75-09-2
Otapala – GLIKOL ETERI
BUTIL GLIKOL 
 111-76-2
BUTIL DIGLIKOL 
 112-34-5
ETOKSIPROPANOL 
 1569-02-4
METOKSIPROPANOL 
 107-98-2
METOKSI PROPIL ACETAT 
 108-65-6
Otapala – GLIKOLI
MONO ETILEN GLIKOL 
 107-21-1
PROPILEN GLIKOL (USP / TEH.) 
 57-55-6
GLICERIN 
 56-81-5
Otapala - UGLJIKOVODICI
CIKLOHEKSAN 
 92062-15-2
HEPTAN 
 92045-53-9
HEKSAN 
 64-742-49-0
DUNASOL 80/110 
 EC no. 926 - 605-8
DUNASOL 150/200 (D40) 
 64742-82-1
DUNASOL 180/220 (D60) 
 EC no. 918-481-9
SOLVENT NAFTA 100 
 64742-95-6
TOLUEN 
 108-88-3
KSILEN  
 1330-20-7
WHITE SPIRIT 150/200 
 EC no.919-446-0
RAZRJEĐIVAČI
ULJNI 
 
NITRO 
 
SINTETSKI 
 
UBRZIVAČI 
 
USPORIVAČI 
 
FORMULACIJE PREMA ŽELJI KLIJENTA 
 
LUŽINA
NATRIJEVA LUŽINA (LISTIĆI) 
 1310-73-2
KISELINE
LIMUNSKA KISELINA MON. 
 5949-29-1
ANHIDRID FTALNE KISELINE 
 85-44-9
PEROKSIOCTENA KISELINA 
 79-21-0
PEROKSIDI
ORGANSKI  
 7722-84-1
TEHNIČKI  
 7722-84-1
MEDICINSKI 
 7722-84-1
OSTALO
PARAFINSKA ULJA 
 
SILICIJEV DIOKSID 
 
PUNILA  
 
SIKATIVI 
 
I DRUGE KEMIKALIJE NA UPIT 
 

Gdje smo

Adresa skladišta

Ulica Nikole Šubića Zrinskog 4, 10430 Samobor

Radno vrijeme skladišta je 8-14h pon-pet.

Adresa ureda

Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb

Radno vrijeme: 7:30-15:30, pon-pet.

Vaš upit

E-pošta: info@chromos-commerce.com

Komercijala

+385 1 60 40 366

+385 1 60 40 369

+385 1 6183 250

Knjigovodstvo

+385 1 60 40 359

+385 1 60 40 371